GRA TERENOWA – QUEST

SZLAKIEM KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO

WITAJ!
JESTEM KSIĄŻĘ KSAWERY DRUCKI – LUBECKI. BYŁEM INICJATOREM BUDOWY KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU.
ZAPRASZAM CIĘ NA WYPRAWĘ TRANSGRANICZNYM SZLAKIEM, GDZIE RAZEM BĘDZIEMY ODKRYWALI JEGO HISTORIĘ I WSPÓŁCZESNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE.

Regulamin Gry

Trasa naszego Questu biegnie wzdłuż Kanału Augustowskiego na jego odcinku od Śluzy Przewieź w Polsce do Śluzy Niemnowo w Białorusi. Można ją pokonać z zachodu na wschód (start przy Śluzie Przewięź z metą przy Śluzie Niemnowo) lub ze wschodu na zachód (od Niemnowa do Przewięzi). grę MOŻNA TEŻ rozpocząć przy którymkolwiek z punktów kontrolnych, a następnie poruszać się wzdłuż Kanału Augustowskiego zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami.

Zasady Gry

Twoim zadaniem jest odwiedzić wszystkie 15 punktów kontrolnych i rozwiązać zagadki z nimi związane. Umieszczono przy nich tabliczki z kodami QR odsyłającymi do konkretnych zadań. Po poprawnym wykonaniu zadania otrzymasz wskazówkę (link do mapy), która poprowadzi Cię do następnego punktu kontrolnego. W tym celu wyposaż się w smartfon, tablet lub laptop z dostępem do mobilnego Internetu.

Podpowiedź

Wszystkie zagadki Questu związane są z historią i atrakcjami turystycznymi Kanału Augustowskiego, które przy okazji gry możesz zwiedzić, Do czego gorąco Cię zachęcamy.

Gra została wykonana w ramach Projektu PBU3/1045/20 pn. „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wersja zdalna

Trasę Questu można pokonać również w sposób zdalny poprzez rozwiĄzywanie zagadek nA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK.